01. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
02. ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 
03. ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
04. ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΙΣ 
05. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
06. ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 
07. ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΥΤΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ
08. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 
   
        ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΕΡΓΑ