ΕΤΑΙΡΙΑ

 
Σας καλωσορίζουμε στον διαδυκτιακό χώρο της MERCON-Geo.

Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 2003 απο ικανότατα και έμπειρα στελέχη του χώρου των γεωτεχνικών εργασιών και επιχειρήσεων.Η MERCON-Geo αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω γεωτεχνικών έργων:

    • Πασσάλους
    • Μικροπασσάλους
    • Αγκύρια
    • Τσιμεντοενέσεις
    • Γεωθερμικές γεωτρήσεις
    • Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις
    • Υδρογεωτρήσεις
    • Γεωτρήσεις αποστραγγίσεων
    • Ειδικές διατρήσεις μέσα σε σήρραγγες
    •Κατασκευή πασσάλων σε φωτοβολταϊκά πάρκα

Η Εταιρεία μας διαθέτει ένα στόλο καινούργιων και νέας τεχνολογίας μηχανημάτων για την εκτέλεση των έργων που μαζί με το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό μπορούν να διεκπεραιώσουν κάθε γεωτεχνικό έργο.